Dyrekcja

Dyrektor - Elżbieta Darka

Małgorzata Czech-Kowalczyk – wicedyrektor

Ewa Ciszewska – kierownik świetlicy

Wychowawcy klas

1a – Agnieszka Ciepielewska

1b – Edyta Leśniewska

2a – Alicja Szostak

2b – Daria Majewska

2c – Ewa Śliwińska

2d – Kamila Murza

3a – Elżbieta Nowakowska

3b – Małgorzata Pociecha

3c – Anna Nowak

3d – Dorota Janowska

3e – Katarzyna Krawczyk

4a – Edyta Tucholska-Łobaczewska

4b – Joanna Rucińska

4c – Anna Wolańska

4d – Wioletta Kot

5a – Julia Kazimierczak

5b – Jolanta Lejman

5c – Michał Pacholski

6a – Ewa Dudzicz

6b – Violetta Gdańska

6c – Anna Prokopiuk

7a – Sebastian Tarnowski

7b – Monika Mrozińska

7c – Marzena Jaźwińska

8a – Gabriela Falkowska

8b – Jerzy Makarewicz

Specjaliści

Hanna Fabirkiewicz – pedagog

Bożena Kepler – psycholog

Kinga Zegardło-Krasuska – psycholog

Małgorzata Czech-Kowalczyk – logopeda

Anna Kowalewska – logopeda

Agnieszka Rzeźnik – logopeda

Małgorzata Krysiak – logopeda

Anna Nowak – logopeda

Wioletta Kot – integracja sensoryczna

Anna Prokopiuk – integracja sensoryczna

Katarzyna Krawczyk – terapia ruchem

Julia Kazimierczak – terapia ruchem

Józef Baran – terapia ruchem

Ilona Królak – terapia ruchem

Sebastian Tarnowski – terapia ruchem

Internat

Alina Pyrek – pedagog

Leszek Cendrowski – wychowawca

Przemysław Grytner – wychowawca

Pracownicy świetlicy

Hanna Barańska – wychowawca

Ewa Ciszewska – kierownik świetlicy

Helena Dareńsko – wychowawca

Karolina Magiera – wychowawca

Magdalena Krysiak – wychowawca

Tomasz Łuczak – wychowawca

Barbara Płaza – wychowawca

Grażyna Sztucka – wychowawca

Skip to content