Dyrekcja

Dyrektor - Elżbieta Darka

Małgorzata Czech-Kowalczyk – wicedyrektor

Ewa Ciszewska – kierownik świetlicy

Wychowawcy klas

1a – Elżbieta Nowakowska

1b – Agnieszka Ciepielewska

1c – Mateusz Foremniak

2a – Alicja Szostak

2b – Karolina Magiera

3a – Ewa Śliwińska

3b – Kamilla Mirza

3c – Daria Majewska

3d – Anna Nowak

4a – Jerzy Makarewicz

4b – Małgorzata Pociecha

4c – Katarzyna Krawczyk

4d – Dorota Janowska 

4e – Joanna Rucińska

5a – Edyta Tucholska

5b – Anna Wolańska

5c – Wioleta Kot

6a – Julia Kaźmierczak

6b – Jolanta Lejman

6c – Michał Pacholski

6d – Violetta Gdańska

7a – Ewa Dudzicz

7b – Anna Prokopiuk

8a – Sebastian Tarnowski

8b – Monika Mrozińska

8c – Marzena Jaźwińska

Specjaliści

Hanna Fabirkiewicz – pedagog

Bożena Kepler – psycholog

Kinga Zegardło-Krasuska – psycholog

Małgorzata Czech-Kowalczyk – logopeda

Anna Kowalewska – logopeda

Agnieszka Rzeźnik – logopeda

Małgorzata Krysiak – logopeda

Anna Nowak – logopeda

Wioletta Kot – integracja sensoryczna

Anna Prokopiuk – integracja sensoryczna

Katarzyna Krawczyk – terapia ruchem

Julia Kazimierczak – terapia ruchem

Józef Baran – terapia ruchem

Ilona Królak – terapia ruchem

Sebastian Tarnowski – terapia ruchem

Internat

Alina Pyrek – pedagog

Leszek Cendrowski – wychowawca

Przemysław Grytner – wychowawca

Pracownicy świetlicy

Ewa Ciszewska – kierownik świetlicy

Helena Dareńsko – wychowawca

Edyta Leśniewska – wychowawca

Anna Nadolska

Magdalena Krysiak – wychowawca

Tomasz Łuczak – wychowawca

Barbara Płaza – wychowawca

Grażyna Sztucka – wychowawca

Skip to content