Internat

Jesteśmy jedyną placówką w Warszawie umożliwiającą umieszczenie dziecka z orzeczeniem o nauce w szkole specjalnej w naszym internacie. Spełnia on funkcję  opiekuńczo – wychowawczą. W okresie nauki szkolnej, dla wielu naszych uczniów staje się on drugim domem i zapewnia prawidłowe warunki rozwoju psychofizycznego. Posiada pokoje 2-3 osobowe, 4 świetlice do zajęć, pokój relaksacyjny, harcówkę, gabinet logopedyczny i zabiegowy, własne zaplecze kuchenne, stołówkę i pralnię obsługującą wychowanków.

Obecnie w internacie zakwaterowanych jest 21 podopiecznych przydzielonych do 3 grup wychowawczych. Wychowankowie mieszkający w internacie pochodzą z wiosek i małych miejscowości województwa mazowieckiego jak również z samej Warszawy. Wiek wychowanków waha się od 7 do 19 lat. Internat czynny jest od poniedziałku do piątku.

Dzieci i młodzież objęci są także opieką psychologiczną, pedagoga, logopedyczną oraz medyczną. Kadrę wychowawczą stanowią: pełniąca funkcję kierownika internatu – mgr Alina Pyrek oraz 8 wykwalifikowanych i o wielkim sercu wychowawców ( 6 nauczycielek i 2 nauczycieli ). To oni organizują pracę w przydzielonych grupach, kontrolują wyniki nauczania, pomagają w nauce, analizują sytuację rodzinną i materialną dziecka a w razie potrzeby pomagają w dobrym funkcjonowaniu w placówce i poza nią. Istotą działań wychowawczo – dydaktycznych internatu  jest praca rewalidacyjna zmierzająca w kierunku stymulowania twórczości artystycznej i aktywności sportowej. Placówka współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych, jak: „Olimpiady Specjalne” i  ZHP „Nieprzetarty Szlak”.

Internat stanowi integralną część szkoły, którego celem jest uczenie samodzielności, higieny, zasad bezpieczeństwa, systematyczności w nauce, umiejętności współżycia w zespole, organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań młodych ludzi.

Pobyt wychowanków jest bezpłatny, rodzice pokrywają jedynie koszty żywienia obejmujące 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolację).

Dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania lub całościowego pokrycia kosztów wyżywienia przez OPS. Pomagamy także rodzinom naszych podopiecznych rozwiązywać problemy życia codziennego te mniej i bardziej ważne.

Warto umieścić dziecko w tym internacie, internacie, który zabezpiecza potrzeby wychowawcze w zakresie rozwoju emocjonalnego, społecznego oraz intelektualnego.

DO ZOBACZENIA

Udostępnij:
Facebook
Twitter
Email
Drukuj
Skip to content