Deklaracja dostępności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 w Warszawie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 w Warszawie ul. J.Ch. Paska 10 z tymczasową lokalizacją ul. Zakroczymska 6.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9

 

Data publikacji strony internetowej:  2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Brak możliwości prezentacji treści w wybranym układzie pionowym lub poziomym.
 • Brak możliwości wprowadzania danych alternatywnymi sposobami niż wykorzystanie klawiatury.
 • Brak transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • Brak możliwości zamieszczania plików graficznych w innym formacie niż PDF.
 •  Brak możliwości prezentowania informacji w innej formie niż graficzna.
 • Brak  opisu alternatywnego do części zdjęć.
 • Brak  możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

 

Wyłączenia

Nie dotyczy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Pacholski

E-mail: sp@sosw9.waw.pl

Telefon: 228332205

 

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

 Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor SOSW nr 9

Adres: ul. J.Ch. Paska 10 z tymczasową lokalizacją ul. Zakroczymska 6

E-mail : sp@sosw9.waw.pl

Telefon: 228332205

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna budynków ośrodka

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu do SOSW nr 9

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 (w skrócie SOSW nr 9 ) znajduje się w dzielnicy Żoliborz. Aktualnie, z powodu modernizacji budynku, ośrodek zlokalizowany jest w centrum Warszawy, w Dzielnicy Śródmieście, przy ul. Zakroczymskiej 6.

W obu lokalizacjach znajduje się parking.

Dojazd do obu lokalizacji możliwy jest środkami transportu publicznego w tym metro, samochodami osobowymi, środkami Miejskiego Transportu Osób Niepełnosprawnych.

Oznakowane przejście dla pieszych znajduje się na skrzyżowaniach ulic Konwiktorskiej z Zakroczymską, przejścia nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej, chodniki dla pieszych nie mają wydzielonych pasów dla rowerzystów.

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się naprzeciwko budynku Szkoły SOSW nr 9 w zatoce ulicy Zakroczymskiej. Parkować można również wzdłuż ulicy Zakroczymskiej, Wójtowskiej oraz na parkingu na dziedzińcu SOSW nr 9, o ile jest miejsce.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.1400 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra – Dworzec Gdański oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości około 800 metrów: 503, 178, 116

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości około 800 metrów: 15, 18, 35

Najbliższa stacja metra znajduje się w odległości około 900 metrów – Metro Dworzec Gdański i stacja Ratusz Arsenał.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów od szkoły.

Najbliższy postój taksówek jest na ul. Konwiktorskiej.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

 

Wejście do budynku i strefa obsługi

Główne wejście do budynku jest od ulicy Zakroczymskiej. Oznakowane na ścianie frontowej budynku Schodami wchodzimy do wiatrołapu. podwójne  drzwi dwuskrzydłowe (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).  otwierane są elektronicznie przez portiera, do którego należy zadzwonić przez domofon. Dojście do drzwi po trzech schodkach. Wejście nie ma pochylni. Jedyne wejście do ośrodka dla niepełnosprawnych na wózku jest od strony parkingu w dziedzińcu, gdzie znajduje się pochylnia. Przejście do szatni i sal lekcyjnych przez główny korytarz. Szatnia dla uczniów znajduje się w niższej kondygnacji, do której można dostać się jedynie po schodach.

 

W budynku nie ma wydzielonych stref kontroli ale trzeba zameldować się na portierni, nie ma windy, nie ma informacji w alfabecie Braille’a, nie ma tablic wizualnych z planem szkoły i internatu ani możliwości skorzystania z informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego na miejscu lub online, nie ma oznaczeń brajlowskich. Można wchodzić z psem asystującym. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki ośrodka, istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego do interesanta i obsługi w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika ośrodka.

Na terenie ośrodka są toalety ogólnodostępne, trzy toalety dostosowane są  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tylko parter części szkolnej jest dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Skip to content