Photo Photo Photo Photo Photo

Uczymy już 50 lat! PDF Drukuj Email

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 9

 

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 9 przy ul. J. Paska 10 wchodzą  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 155 , Gimnazjum Specjalne nr 88 i internat . Ośrodek przeznaczony jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczęszczają do nas dzieci z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością  umysłową , często sprzężoną z epilepsją, ADHD, autyzmem, porażeniem mózgowym, zaburzeniami zachowania i emocji.

 

Oferujemy:

● Bezpłatne:

-naukę w kameralnych zespołach klasowych, gdzie dostosowujemy metody pracy  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka:

- 2-4 uczniów w klasach dla osób z autyzmem,

- 6-8 uczniów w klasach dla osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym,

- 9-16 uczniów w  klasach dla osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim.

- zajęcia specjalistyczne:

- gimnastykę korekcyjną

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- rewalidację indywidualną,

- logopedię,

- terapię integracji sensorycznej;

-  zajęcia pozalekcyjne: sportowe (także na basenie), plastyczne,

wokalno- muzyczne, taneczne, komputerowe, ekologiczne,

biologiczno-chemiczne, religijne, także zbiórki harcerskie

i zuchowe oraz zabawy w Salonie Gier i Eksperymentów.

- zajęcia świetlicowe w godz. 7.00-17.00;

- stałą opiekę psychologa, pedagoga, pielęgniarki.

- warsztaty dla rodziców

● tanie obiady domowe gotowane na miejscu,

● całodobową opiekę od poniedziałku do piątku w internacie (jedyny tego typu w Warszawie),

● wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne w różnych regionach Polski dla uczniów orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez

● całkowitą pomoc w zapewnieniu kontynuacji nauki w szkole Zawodowej.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze          przez wysokiej klasy specjalistów z dużym doświadczeniem.

Na terenie szkoły, w godz.13.00-18.00 działa Ognisko Wychowawcze „Marymont”, które zapewnia miły, rodzinny klimat, a także bezpłatną pomoc w odrabianiu lekcji, gorący posiłek i atrakcyjne zajęcia oraz wsparcie dla rodziny wychowanka.

PRZYJDŹ KONIECZNIE I SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Kronika 1966-69