Photo Photo Photo Photo Photo

PDF Drukuj Email

Program pracy Samorządu Uczniowskiego

 

Podstawa prawna:
Program Wychowawczy Gimnazjum nr 88,
Statut Gimnazjum nr 88,
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 88

Autor programu: Ewa Rawicka, Bożena Kepler, Agnieszka Szymanik.

Główne zadania programu.

1 .Przygotowanie uczniów do twórczej działalności społecznej w dorosłym życiu. 2.Rozwijanie inicjatyw uczniowskich i angażowanie uczniów do czynnego udziału w organizacji życia kulturalnego w szkole. 3.Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów:

 • osobistego zaangażowania,
 • otwartości na współpracę, pomoc innym,
 • dyscypliny i odpowiedzialności,
 • gospodarności,
 • patriotyzmu

4.Włączanie uczniów do możliwie szerokiego udziału we współdecydowaniu o kształcie i realizacji planowanych zadań.

Cele kształcenia i wychowania.

Aby uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym ludzi dorosłych, muszą zdobyć podstawowe umiejętności sprzyjające właściwemu komunikowaniu się, współpracy, współdziałaniu, poznać i zrozumieć reguły i mechanizmy funkcjonowania społecznego oraz dostrzegać, że działalność człowieka może być konstruktywna bądź destruktywna. Prezentowane koncepcje i założenia pedagogiczne obejmują:

 

!!!Brak jedenej strony!!!

U Opracowanie i przyjęcie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz zasad przeprowadzania wyborów do SU.

 

DI Odbywanie narad dotyczących ważnych spraw szkolnych i uczniowskich

 1. Omówienie i przyjęcie zadań Samorządu Uczniowskiego.
 2. Organizacja wyborów do Samorządu Uczniowskiego
  1. Współdziałanie w wychowawcami psychologiem szkolnym w organizowaniu pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
  2. Dbałość o dobro, ład i porządek w szkole.
 • rozwiązywanie konfliktów między uczniami,
 • kontrolowanie zmiany obuwia wśród uczniów na terenie szkoły.
  • pobudzanie inicjatywy uczniów do należytego wywiązywania się z obowiązków szkolnych
  • wykonywanie dekoracji okolicznościowych na uroczystości szkolne

5.    Dbałość o właściwą organizację komunikacji uczniowskiej w szkole:

 • redagowanie gazetek, prowadzenie kącika krajoznawczego „Poznaj swój kraj",
 • wywieszanie aktualnych informacji na tablicy ogłoszeń.

 

 1. Organizowanie życia kulturalnego, oświatowego, sportowego i rozrywkowego w szkole.
 2. Doskonalenie samorządności:

• udział przedstawicieli SU w warsztatach kształcących umiejętność efektywnego komunikowania się, współpracy i negocjacji, twórczego myślenia (przełamywanie stereotypów), dostrzegania swoich mocnych stron i wyrażania własnych opinii.

 

IV Sposoby realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego

 1. Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone spotkaniami '•kandydatów z uczniami - wyborcami i autoprezentacją kandydatów.
 2. udział w organizacji obchodów Dnia Edukacji w naszej szkole połączone z otrzęsinami klas I
 3. Wykonanie dekoracji okolicznościowych związanych z uroczystościami szkolnymi.
 4. Udział w akcji Sprzątanie Świata.
 5. Organizacja imprez Walentynki, Dzień Gimnazjalisty.
  1. Współudział w organizacji imprez: pikniku szkolnego z okazji Dnia Dziecka, Pożegnanie szkoły.
  2. Utworzenie i ścisła współpraca z grupą uczniów aktywnie uczestniczących w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w szkole.
  3. Przeprowadzenie cyklu spotkań Lekcje dobrego stylu.
  4. Omówienie i przyjęcie planu pracy wraz z uczniami,
 

Godz. pracy sekretariatu

 • Poniedziałek 7.30 - 15.30
 • Wtorek 7.30 - 15.30
 • Środa 7:30 - 12:00
 • Czwartek 7.30 - 15.30
 • Piątek 7.30 - 15.30
 • PRZERWA OD 12:00 DO 12:15

Kronika 1966-69