Drukuj

Salon Gier Edukacyjnych

 

Otwarty we wtorki w godz:14:00 14:45 w sali 26

Prowadząca: Gabriela Falkowska, Jolanta Lejman

Cel:

Dobra zabawa i zgodna zabawa, a przy tym okazja realizujemy inne cele miedzy innymi:

 

  • Kształtowanie, rozwijanie i doskonalenie podstawowych wiadomości i umiejętności szkolnych, logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, koncentracji uwagi, analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.
  • Wdrażanie do współpracy, zdrowej rywalizacji i umiejętności radzenie sobie z porażką.

Na zajęciach proponujemy różne gry i eksperymenty dostosowane do zainteresowania i możliwości poszczególnych uczestników. Do dzieci należy wybór.

Mamy gry banalnie łatwe i piekielnie trudne, popularne i te nikomu nie znane, w sumie 200.

Zapraszamy dużych i małych.

Uwaga!
Za każdym razem ilość uczestników zajęć ograniczona.