Photo Photo Photo Photo Photo

Początki szkoły PDF Drukuj Email

W 1945 W. Kuś zorganizował Szkołę Podstawową Specjalną w budynku przy ul. Felińskiego 15. Dzieci było niewiele, zatrudnionych było 5 nauczycieli. Ponieważ budynek był duży, a dzieci mało, więc w 1947 przeniesiono szkołę w Aleje Wojska Polskiego, do dawnej prywatnej willi, w której mieściło się Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, a Liceum przeszło na ul. Felińskiego.

 

Szkoła rozwijała się , powiększała się liczba dzieci i przez następne lat było 6-7 oddziałów- nauka była dwuzmianowa. Sale lekcyjne to pokoiki po 14m 2.

Następnymi kierownikami szkoły były panie: Drwalska, Smolarczyk, Komorkiewiczowa i od 1955 r K. Łubkowska

Staraniem K. Łubkowskiej władze oświatowe i grono ludzi życzliwych dopomogli uzyskanie placu 1 ½ ha po koszarach wojskowych przy ul. Jana paska 10. Tu przystąpiono do budowy szkoły nowoczesnej, w 1959 r i 1 marca 1961 oddano gotowy budynek

Szkoła z Al. Wojska Polskiego przeniosła się do nowego budynku 15 kwietnia 1961r.

Z koedukacyjnego Zakładu Wychowawczego nr 5 przy ul Osowskiej przekazano 30 dziewczynek i to był początek zorganizowania internatu. Powstał Zakład Wychowawczy nr 9, obejmujący szkołę i internat. Pierwszym dyrektorem Zakładu był od kwietnia do września 1961 r pan Kostanecki.

Od 1 września 1961 dyrektorem została K. Łubkowska pełniąc jednocześnie funkcje kierownika szkoły.

Internat

Dla dziewczynek urządzono w nowym budynku dwie sypialnie, a stary budynek szkolny w Al. Wojska Polskiego remontowano adaptując na internat.
Pierwszą kierowniczką internatu była Pani J. Stanowska, która go zorganizowała. Dzieci przybyło do 60 i starsze od 1 września chodziły na noc do budynku internatowego przy Al. Wojska polskiego, a młodsza grupa pozostawała na noc w budynku przy ul J. Paska.
Następnie przyjęto do półinternatu 40 dzieci, tak, że liczba dzieci- internatu i półinternatu, wzrosła do 100. w półinternacie są dziewczynki i chłopcy. Wstępnie pełniły funkcję kierownika internatu M. Kuźniarka, Z. Andruszkiewicz i kier. T. Choroś

Szkoła

W 1968 r szkoła posiada 15 oddziałów, ponad 300 dzieci w tym 100 – w internacie i 200 dochodzących.
Budynek szkolny posiada 11 izb lekcyjnych, 4 pracownie, 2 gabinety lekarskie, 1 izolatkę, salę na pomoce naukowe, salę gimnastyczną, 4 izby dla kierownictwa i kancelarię, czytelnię, bibliotekę i 4 świetlice.
Jest też kuchnia z jadalnią, magazyny, kąpielisko dla dzieci itp.
Szkołę otaczał ogród, wydzielone boisko, grządki doświadczalne dla dzieci, drzewa, krzewy, kwiaty.
W szkole pracuje jeszcze kilku nauczycieli, którzy pracowali od 1945 r, lub zaczęli później pracę, ale jeszcze w starej szkole przy Al. Wojska Polskiego
Są to Panie Z. Andruszkiewicz, J. Ornoch, G. Górecka, J. Stanowska, I. Strzelczak.
W nowej szkole pierwszym kierownikiem była Pani K. Łubkowska, następnie J.Łazarkiewicz i kierownik J. Karpiński

 

Godz. pracy sekretariatu

  • Poniedziałek 7.30 - 15.30
  • Wtorek 7.30 - 15.30
  • Środa 7:30 - 12:00
  • Czwartek 7.30 - 15.30
  • Piątek 7.30 - 15.30
  • PRZERWA OD 12:00 DO 12:15

Kronika 1966-69